Kata

Kiai

 

Passen

eerste

tweede

  Heian Shodan

9

17

21

  Heian Nidan

11

26

26

  Heian Sandan

10

20

20

  Heian Yondan

13

25

27

  Heian Godan

12

19

23

  Tekki Shodan

15

29

29

  Bassai Dai

19

42

42

  Kanku Dai

15

65

65

  Enpi

15

36

37

  Jion

17

47

47

  Tekki Nidan

16

24

24

  Tekki Sandan

16

36

36

  Jitte

13

24

24

  Hangetsu

11

40

41

  Gankaku

28

42

42

  Bassai Sho

17

22

27

  Kanku Sho

6

48

48

  Chinte

28

32

32

  Unsu

36

48

48

  Sochin

30

41

41

  Nijushiho

18

33

34

  Gojoshiho Dai

59

66

67

  Gojoshiho Sho

57

64

65

  Meikyo

32

-

33

  Jiin

       11         35        35

  Wankan

24

-

24


 

Shitei kata:

Deze kata worden tijdens het examen door de examinatoren gekozen. Dit zijn de verplichte Kata.
 

Sentei kata:

Een Kata wordt gekozen vanaf 1e kyu t/m Sandan, meestal een keuze uit Bassai dai, Kanku dai, Jion of Empi. De keuzelijst wordt groter voor examens boven Sandan, en volledige kennis van de katas is verplicht. De keuze wordt door de kandidaat zelf gemaakt en zijn een essentieel onderdeel en vereiste om een examen met succes af te leggen.
 

Tokui kata:

Dit zijn de "Vrije Keuze" Kata voor graden hoger dan 1e kyu. De keuze wordt door de Kandidaat zelf gemaakt. Elke kata mag gekozen worden.

 

De betekenis:

   Heian Shodan    Harmonie tussen lichaam en geest
Het woord Heian is een mengeling van de woorden Heiwan en Antei: " Vrede en Kalmte". De betekenis van het Kata duidt op een "Vreedzame Geest". De originele versies van de kata werden Pinans genoemd, echter Funakoshi veranderde de Chineese en Okinawa namen in Japanse benamingen tijdens het ontwikkelen van zijn stijl, hiermede verwijzende naar de meer filosofische betekenis.Dit is de "Eerste Stap" of Shodan en is vereist voor de 8e kyu graad (gele band).
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Heian Nidan    Harmonie tussen lichaam en geest
Heian Nidan is de "Tweede Stap" in de serie van vijf Kata. Dit is een Shitei Gata voor de 7e kyu graad. (oranje band).
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Heian Sandan    Harmonie tussen lichaam en geest
De "Derde Stap" in de serie van vijf Kata. Dit is een Shitei kata voor de 6e kyu graad (groene band).
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Heian Yondan    Harmonie tussen lichaam en geest
De "Vierde Stap" in de serie van vijf Kata. Dit is een Shitei kata voor de 5e kyu graad. (blauwe band).
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Heian Godan    Harmonie tussen lichaam en geest
De "Vijfde Stap" en laatste Kata in de serie. De Karate-ka zou nu genoeg basis technieken moeten hebben ontwikkeld om zich staande te kunnen houden in een gemiddelde "Zelfverdedigings" situatie, 
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Tekki Shodan    IJzeren ruiter 1
De afkomst van dit Kata is Chinees. In Okinawa bekend als Naihanchi. Funakoshi Sensei veranderde de naam in Tekki, duidend op "IJzeren Ruiter" en verwijzend naar het gebruik van kibadachi om een "ijzeren" (sterke) stand te ontwikkelen. Deze kata ontwikkeld ook de taille en het bovenlichaam. Dit is een Shitei kata voor 3e kyu (bruine band).
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Tekki Nidan    IJzeren ruiter 2
De tweede in en serie van 3 Tekki Kata. De nadruk ligt op het verhogen van de kracht in de Kiba dachi.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Tekki Sandan    IJzeren ruiter 3
Het laatste niveau van de 3 Tekki Kata. De nadruk ligt op de snelheid en coordinatie van de armen, alsook de toenemende kracht in de torso en benen.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Bassai-Dai    Breek door de poort/verdediging (major)
Bassai betekent "Het Fort Binnendringen", duidend op de innerlijke strijd om zelf controle. Het kata schakeld snel en gracieus over van verdediging naar aanval en de nadruk ligt op de heup bewegingen. Het woord "Dai" betekent groot en omvangrijk en verwijst naar de lengte van het kata en de omvang van de bewegingen. Van de twee Bassai kata is dit de eerste en originele versie.Een Tokui kata voor 2e kyu, 
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Kanku-Dai    Kijk naar de zon (major)
Kanku betekent "Kijk naar de Hemel". De openings beweging "Naar de hemel kijken" symboliseert het universum en het concept van ku of "leeg" waarbij je de tegenstander laat zien dat je geen wapens draagt (zie Meikyo). Het is een gracieus en krachtig kata dat de voorloper was van de Heian Kata. Veel bewegingen en basis technieken van de Heian kata zijn duidelijk te zien.     Een Tokui kata voor 1ste kyu en Shodan.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Jitte    Tien handen
Jitte betekent "Tien Handen". Het kata is zeer krachtig en ontwikkeld om in staat te zijn tien tegenstanders te weerstaan. vereist voor Yondan.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Hangetsu    Halve maan
Hangetsu betekend "Halve Maan" duidend op de basis stand van het kata. De originele naam was Seisan. De nadruk ligt op het correcte gebruik van ademhaling en focus. Dit is de Shotokan versie van een langzaam kata zoals Sanchin. 
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Enpi    Vlucht van de zwaluw
Enpi betekent "Vliegende Zwaluw". De bewegingen zijn licht en dartel, duidend op de verdedigende vlucht van een zwaluw. Een oud kata met als origenele naam Wanshu.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Gankaku    Kraanvogel
Gankaku betekent "Kraanvogel op een Rots" en schetst de zogenaamde zwakheid van de vogel ten opzichte van zijn prooi, wat echter ook zij sterkste punt is. Het Kata gebruikt de Tsuruashi dachi "Kraanvogel stand" of Sagiashi dachi verwijzend naar andere stijlen. Het originele kata stond bekend als Chinto.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Jion    Genoemd naar de Chinese Tempel "Jion Ji"
Een Boedhistische term voor "Liefde" en "Goed". De Jion Ji was een tempel in China. Dit, alsmede de positie van de handen in Yoi duiden op de chinese oorsprong van het kata.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Bassai-Sho    Breek door de poort/verdediging (minor)
De kortere versie van Bassai Dai, gebruikmakend van dezelfde Embusen of bewegings patroon. Het doel is, zoals bij Sochin, het vechten tegen een stok of staf.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Kanku-Sho    Kijk naar de zon (minor)
Sho duidt op "Kort", daarom is dit de kortere versie van Kanku Dai, gebruik makend van dezelfde Embusen of bewegings patroon. Het kata stamt, evenals zijn voorganger, van Kushanku.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Chinte    Ongebruikelijke handen
Chinte betekent "uitzonderlijke of zeldzame hand". Het kata maakt gebruik van grote cirkelende bewegingen, dit in tegenstelling tot de gebruikelijke Shotokan methode dat de kortste afstand tussen twee punten gebruikt, vandaar de naam.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Unsu    De wolken scheiden met de handen
Unsu betekent "Wolk Handen", de opening symboliseert het scheiden van de wolken met de handen. De calligraphy van Funakoshi Sensei, "Hatsuun Jin Do" (de wolken scheiden, zoekend naar de weg) kan naar deze beweging verwijzen. Het lijkt alsof het kata beweegt van haast naar serene kalmte.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Sochin    Krachtig en Kalm
Het woord Sochin betekend "Kracht en Kalmte". Het kata ontleent zijn naam aan de Fudo Dachi of Onbeweeglijke Stand (Sochin Dachi). De originele naam van het kata was Hakko. Het doel is, zoals in Bassai Sho, vechten tegen een stok of staf.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Nijushiho     24 Stappen
Nijushiho betekent 24 stappen, en de originele naam was Niseishi. De kalme en lange bewegingen verwijzen naar golven die op een klif breken.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Gojushiho-Dai    54 Stappen (major)
Vroeger heette dit kata Hotaku, daar de beweging lijkt op die van een specht die met zijn bek op een boom hakt. De naam van het kata betekend 54 stappen. Een van de zeer vergevorderde Shotokan Kata.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Gojushiho-Sho    54 Stappen (minor)
De kortere versie van Gojushiho Dai. Dit is ook een zeer vergevorderd Kata.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Meikyo    Heldere spiegel
Meikyo betekent "Heldere Spiegel". De begrippen Mizu no kokoro "een Geest als Water" en Tsuki no kokoro "een Geest als de Maan" kunnen ontleent worden aan de openings bewegingen die lijken op de gladheid van water, waardoor het zo kalm wordt als een spiegel.
Zoals het gezegde van Sensei Funakoshi luidt: "zoals het gepolijste oppervlak van een spiegel alles reflecteerd wat er voor staat, en zoals een rustige vallei het zachtste geluid draagt, zo moet een karateka trachten zijn geest vrij te maken van leegte en slechtheid in een poging om juist te reageren op alles wat hij kan tegenkomen. Dit is de betekenis van Kara of leeg in karate."
Dit kata heeft aan het eind de "Sankaku tobi", de driehoeks sprong en het kan de Karateka snel en makkelijk, indien correct uitgevoerd, in staat stellen nadeel om te zetten in voordeel. Dit kata wordt regelmatig uitgevoerd door Meesters.
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Jiin     Genoemd naar de Chinese Tempel "Jion Ji"
Zoals het kata Jion, heeft ook Jiin een chinese oorsprong. De naam is de boedhistische term "liefde en Schaduw" of ook mogelijk "Tempel Gronden", verwijzend naar het Jion-Ji (klooster).
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   Wankan    Koningskroon
Daar het kata erg kort is menen velen dat het kata niet compleet is. Wankan betekend "Kroon van de Koning".