Chiefinstructor/ hoofdinstructeur.

Ieder land dat aangesloten is bij de Japan Karate Association  World Federation (JKA WF) heeft een hoofdverantwoordelijke instructeur. Deze instructeur wordt door de leden van de Shihankai van JKA WF verkozen.

De Shihankai is een groep hoofdinstructeurs van het hoogste segment.

Voor JKA Nederland  was deze functie jarenlang weggelegd voor Peter Wewengkang  sensei,7e dan JKA. Hij werd destijds verkozen door Miyazaki Sensei 8e dan JKA. Toen Sensei Peter Wewengkang op 7 april 2012 plots overleed werd na overleg op 17 april 2012 met JKA Nederland en JKA Europe Ramon Wewengkang sensei benoemd tot zijn opvolger.

 

Chiefinstructor Ramon Wewengkang

Als zoon van de helaas te vroeg overleden Sensei, de welbekende Peter Wewengkang, 7e dan JKA en chiefinstructor van JKA Nederland ging ik als 4 jarig jongetje al regelmatig mee naar de gymzalen her en der in Limburg alwaar hij dan de lessen verzorgde.

Gedurende een lange periode gaf hij les in gymzalen in Beek, Geleen en omstreken, totdat er in 1986 een idee kwam om een dojo te maken in de sinds jaren leegstaande zaal van het gemeenschapshuis te Neerbeek. Sinds die tijd zijn we gezeteld in de Honbu Dojo Neerbeek, waar enkel en alleen maar JKA karate wordt onderwezen.

Op 5 jarige leeftijd werd ik door de Sensei wat actiever en speelser bij het karate betrokken. De periode van mijn 5e tot mijn 10e jaar heb ik achteraf pas ervaren alszijnde recreatief sporten. De periode van mijn 10e tot mijn 30e jaar was een periode van veel wedstrijden en heel veel tijd investeren in trainen. Voor belangrijke wedstrijden trainde ik wel 6 keer per week.

Vanwege mijn maatschappelijke carrière heb ik op een gegeven moment selectief de (inter)nationale wedstrijden uitgekozen, waar ik wel aan mee wilde doen om mijn kunnen te laten zien. De JKA karatesport bood mij dan ook vaak de kans om naar het buitenland te mogen; maar daarvoor moest dan wel keihard en frequent getraind worden. Vele nationale en internationale titels, zowel individueel als in teamverband schreef ik onder aanvoering van de Sensei op mijn naam.

In de periode van mijn 30e jaar tot heden, heb ik eigenlijk zoveel levenslessen geleerd en leer ik nog dagelijks. Daardoor heb ik weer andere mijlpalen mogen bereiken. JKA Karate is een lichaamscultuur, een investering voor mijn lichaam, een sport met een prachtige geschiedenis en een voor mij zeker niet weg te denken sociaal gebeuren. JKA Karate heeft me tot vele inzichten gebracht, vooral op psychologisch vlak.

Het is nu een onderdeel van mijn leven geworden en komt terug in alles wat ik ook maar doe. Het is een patroon wat ik ben gaan volgen en ik val er altijd op terug. Ik heb mijn maatschappelijke carrière aan de kant gezet en ben fulltime bezig om JKA Karate en alles wat daarbij hoort te delen met eenieder, die daar behoefte aan heeft. Ik gebruik JKA Karate als instrument voor te communiceren met de mensen. Dat is ook weer iets wat ik van de Sensei heb geleerd en me tot een van mijn levensdoelen heb gesteld.

Een doel is het samenbrengen van verschillende mensen met en zonder beperking. Het bieden van een toegankelijke plek voor (kwetsbare) burgers. Iedereen kan deelnemen aan de maatschappij en doet bij ons vaardigheden op, om zich in de maatschappij staande te kunnen houden; dit allemaal door middel van JKA Karatesport en de benadering van onze dojo om de (startende) karateka een volwaardig bestaan te bieden.

Ik ben bevoorrecht altijd van kort bij de bron de kennis te mogen vergaren. Jarenlang ben ik een bepaalde richting ingestuurd door de Sensei, nu sinds korte tijd besef ik pas waarom hij mij en mijn zus Tamara zo heeft voorbereid. Zijn doel was ons zijn plaats te laten innemen.

De combinatie van instructeurs, talent en interesse heeft er wellicht voor gezorgd, dat ik een enorme kennis van JKA Karate heb opgedaan. Ik heb een studie gevolgd om erkend leraar/instructeur te kunnen worden. Mijn eerste Dan werd afgenomen door wijlen Sensei Miyazaki toen ik 15 jaar was. Mijn tweede en derde Dan zijn door Sensei Sawada afgenomen. Mijn vierde Dan was nog bij wijlen Sensei Enoeda. Mijn vijfde dan werd afgenomen door de Japanse Shihan kai. namen als Ochi, Ueki, Sawada, Naito, Gneo, Bura en Ohta Sensei zaten in mijn examencommissie. Overigens ook namen waar mijn vader, mijn zus Tamara en ik heel wat uren les van heb mogen krijgen.

Momenteel richt ik me meer en meer op het ontwikkelen van een goede lesstijl binnen het JKA Karate, en vind het fantastisch om mensen die geïnteresseerd zijn naar een hoger niveau te mogen brengen, en hen ook de levensopvattingen, de discipline van JKA Karate mee te geven. JKA Karate is zoals al heel vaak beweerd wordt en nu nogmaals door mij bevestigd wordt:

A way of life.

Oss

Ramon Wewengkang